Skip to content

Disclaimer

Algemeen
Vraaghetderabbijn.nl is een onafhankelijk medium dat zich richt op het verbreden van kennis over het jodendom. Dit doen wij o.a. door het mogelijk te maken om op een laagdrempelige manier een vraag te kunnen stellen aan een rabbijn. De website richt zich nadrukkelijk op zowel Joden als niet-Joden.

Het indienen van een vraag
Via een online formulier kunt u uw vraag aan de rabbijn insturen. Wij streven ernaar uw vraag binnen drie dagen via e-mail te beantwoorden. Op sjabbat, van vrijdagavond tot zaterdagavond, zullen er geen vragen beantwoord worden. 

Liever een persoonlijk gesprek?
Wij kunnen ons voorstellen dat niet iedere vraag zich leent om schriftelijk beantwoord te worden. Wellicht vindt u het prettiger om een persoonlijk gesprek met een rabbijn te hebben. U kunt dit op het formulier aangeven. Formuleer wel altijd kort uw vraag. De rabbijn zal deze via e-mail beantwoorden en indien u hebt aangegeven graag een persoonlijk gesprek te willen kan de rabbijn ervoor kiezen u uit te nodigen voor een (telefonisch) gesprek. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid. De rabbijn kan u ook doorverwijzen naar een geloofsgemeente of instantie.

Aansprakelijkheid
Vraaghetderabbijn.nl faciliteert slechts de mogelijkheid om uw vraag aan een rabbijn te kunnen stellen. De website is niet aansprakelijk voor de door de rabbijn gegeven antwoorden op uw vragen. De rabbijn spreekt op persoonlijke titel en zijn gegeven antwoord vertegenwoordigt niet per se de mening van de website.
Het fundament van het jodendom is de Thora en iedere rabbijn zal vanuit deze bron uw vraag naar beste weten beantwoorden.
Dit laat onverlet dat er onder rabbijnen verschillende zienswijzen bestaan.
De rabbijnen die werkzaam zijn voor deze website komen uit verschillende stromingen binnen het jodendom. Wij hopen op deze manier een zo breed mogelijke vertegenwoordiging te hebben.

10 juni 2021