Skip to content

Vraaghetderabbijn.nl is in 2019 gestart als een non-profit initiatief. Wij hebben de volgende doelstellingen:

Verbreden van kennis over het jodendom
Een belangrijke doelstelling van deze website is het vergroten van kennis en begrip van het jodendom bij een breed publiek. De website richt zich hierbij uitdrukkelijk op zowel joden als niet-joden, gelovigen en niet-gelovigen. Iedereen met vragen over het jodendom moet hier terecht kunnen. Je vindt hier pasklare antwoorden op enkele veelgestelde vragen maar je kunt ook laagdrempelig zélf een vraag stellen aan één van de rabbijnen.

Een kleine Joodse gemeenschap
De Joodse gemeenschap in Nederland maakt ongeveer 0,25% van de totale Nederlandse bevolking uit. Het merendeel woont in het westen van het land. Voor de Joden in de Mediene, dat wil zeggen buiten Amsterdam, zijn er vaak maar weinig faciliteiten. Actieve synagogen zijn schaars en het is daardoor lastiger je te wenden tot een rabbijn wanneer je prangende vragen hebt. Het onderhouden en beleven van je joods zijn is daardoor niet altijd gemakkelijk. Met de website hopen wij drempels weg te nemen voor iedereen die vragen heeft over het jodendom en zich hiermee wil wenden tot een rabbijn.

Vooroordelen en misvattingen
Onbekend maakt onbemind. Door het vergroten van kennis en begrip van het jodendom bij een breed publiek hopen wij vooroordelen en misvattingen over het jodendom en het Joodse volk weg te nemen. In dit licht wil de website ook dienen als vraagbaak voor scholen, leerlingen, studenten en leerkrachten.

Geen bekeringsdrang
Het Jodendom kent geen bekeringsdrang. Wij hebben dus ook niet het doel mensen te bekeren. 
Het jodendom bestaat al 4000 jaar en is hiermee één van de oudste monotheïstische religies die vandaag de dag nog wordt beoefend. Wij koesteren dit zonder de wijsheid in pacht te hebben. Het beleven van het jodendom zien wij als een constante zoektocht naar kennis en antwoorden en het geloof in één allesomvattende God die wil dat de mens een rechtvaardige wereld nastreeft waarin compassie en naastenliefde voor eenieder centraal staan. Dát is wat wij hopen uit te dragen.

Doelstellingen

Contact

Dit formulier is alleen bedoeld voor vragen aan de beheerder van de website.
Een vraag voor de rabbijn stelt u op de homepage.