Skip to content
Sjavoeot, Oppenheim 1880
Sjavoeot, Oppenheim 1880

Sjavoeot (Hebreeuws: “Weken”) wordt ook wel het joodse Wekenfeest genoemd.
Het vindt precies zeven weken na Pesach plaats.

De periode tussen Pesach en Sjavoeot wordt de omerperiode genoemd. Men telt hardop de dagen vanaf de tweede dag van Pesach tot aan de 49ste dag. Op de 50ste dag vieren we dan Sjavoeot.
In Israël duurt Sjavoeot één dag. Buiten Israël wordt het twee dagen gevierd.

Op Sjavoeot vieren wij het offer van de 1e lenteoogst en het ontvangen van de Tora op de berg Sinaï.

Oogstfeest
In Bijbelse tijden duurde de graanoogst zeven weken. Het begon met het oogsten van de gerst tijdens Pesach en eindigde met het oogsten van de tarwe op Sjavoeot. Drie keer per jaar trokken de mensen met een deel van hun oogst naar de Tempel in Jeruzalem. Dit worden de Sjalosj Regaliem genoemd, de drie pelgrimstochten. De eerste keer is op Pesach, de tweede keer op Sjavoeot en de derde keer tijdens Soekot, het Loofhuttenfeest. Op Sjavoeot bracht met een tarweoffer dat bestond uit twee broden. Daarnaast bracht iedereen die land bezat ook bikoeriem als offer naar de Tempel. Bikoeriem is de eerste fruitoogst.

Exodus 34:22 “Het Sjawoeotfeest moet je vieren bij de eerstgesneden tarwe en het feest van het inoogsten, bij de jaarwende. Driemaal per jaar moet ieder van jullie mannen voor de Heer, de Eeuwige, de God van Israël verschijnen.”

De drie oogstfeesten zijn een feestelijke gebeurtenis en zijn heden ten dagen nog steeds populaire perioden voor buitenlanders om een een bezoekje aan Israël te brengen.

De ontvangst en acceptatie van de Tora
Behalve de herinnering aan de eerste lenteoogst vieren we op Sjavoeot ook de acceptatie van de Tora.
Tijdens de uittocht van het Hebreeuwse volk uit Egypte en de 40-jarige tocht door de woestijn, ontving Mozes van God de tien geboden op de berg Sinaï. Een aantal dagen later zou het gehele Hebreeuwse volk, daar in de woestijn, de Tora van God accepteren. Het verbond van het Hebreeuwse volk met God was hiermee een feit en het Joodse volk was geboren.

Op Pesach herdenken wij de bevrijding van het Hebreeuwse volk van de Egyptische slavernij. Op Sjavoeot, 50 dagen later, vieren wij de ontvangst en acceptatie van de Tora.

De Tora gebied ons iedere dag te tellen vanaf de tweede dag van Pesach tot de 49ste dag. Dit wordt de Omertelling genoemd. Door het hardop tellen van de dagen tot aan Sjavoeot, uitten de Joden hun verlangen naar de Tora.

Tradities
Op Sjavoeot versieren veel Joden in Israël hun huizen met bloemen en is het de gewoonte om zuivelproducten te eten. Aan de vooravond van Sjawoeot besteedt men een groot gedeelte van de avond en nacht aan het bestuderen van de Tora.

Het boek Ruth
Tijdens de ochtenddienst wordt het Bijbelboek Ruth gelezen. Dit boek vertelt het verhaal van de jonge Moabitische vrouw Ruth en haar schoonmoeder Naomi. Na de dood van haar twee zoons besluit Naomi terug te keren naar haar vaderland Israël. De weduwe Ruth reist met haar me.  Ze komen aan in Bethlehem in de lente, op het moment dat de eerste gerstoogst wordt binnengehaald. Ruth, onder de indruk van het geloof, bekeert zich tot het jodendom en trouwt met Boaz, een familielid van haar overleden man. Ruth is de overgrootmoeder van koning David, uit wiens nageslacht de Messias geboren zal worden.

Parallellen met Pinksteren
Er zijn duidelijke parallellen tussen het christelijke Pinksteren en het joodse Sjavoe’ot.
De naam ‘Pinksteren’ is afkomstig van het Griekse woord ‘Pentekoste’, dat vijftig betekent.
Pinksteren valt namelijk 50 dagen na Pasen. Het joodse Sjavoeot valt eveneens 50 dagen na Pesach.

Met Pinksteren wordt door christenen het neerdalen en ontvangen van de Heilige Geest herdacht. Ook hier zien we de parallel met Sjavoeot waarop juist de ontvangst van de Tora wordt gevierd.

Tenslotte de 1e lente-oogst:
Volgens de christelijke theologie zal de Heilige Geest over iemand komen wanneer hij of zij zich bekeerd heeft tot het christendom. De bekeerlingen op eerste Pinksterdag worden in het christendom de ‘eerstelingen van de oogst’ genoemd. Ook hier zien we een duidelijke parallel met Sjavoeoet waarbij naast de ontvangst van de Tora ook het binnenhalen van de eerste lenteoogst wordt herdacht. Het grote verschil is dat het jodendom geen bekeringsdrang kent.


Heeft u naar aanleiding van deze tekst nog vragen over Sjavoeot? Stel uw vraag dan gerust aan onze rabbijnen.

Sjavoeot, het Wekenfeest