Skip to content
Certificaat voor koosjere wijn
Certificaat voor koosjere wijn

Koosjer
Het Jodendom kent uitgebreide regels voor wat wél en wat niet geoorloofd is om te eten.
Deze spijswetten noemt men Kasjroet, dit is Hebreeuws voor ‘geschiktheid’.
Het meest bekend is misschien wel het verbod op het eten van varkensvlees maar dit is slechts één onderdeel van de gehele Kasjroet. De basis van de Kasjroet is te vinden in de Thora. Voedsel dat gegeten mag worden wordt koosjer genoemd. Voedsel dat niet geschikt is noemt met onrein of treife.

Zoogdieren
Van de zoogdieren zijn alleen de evenhoevige herkauwers toegestaan. Hieronder vallen bijv. Runderen, schapen en herten. Varkens, paarden, haas of konijn zijn niet geoorloofd. Dieren met klauwen zoals honden of katachtigen zijn eveneens niet koosjer.

Vogels
De meeste vogels zijn niet koosjer. Roofvogels en aaseters zijn niet koosjer. Evenals struisvogels.

Vissen
Alleen vissen met vinnen en schubben zijn koosjer.
Garnalen, kreeft, paling, schaal- en schelpdieren zijn niet koosjer.

Reptielen en insecten
Gevleugelde insecten zijn onrein evenals dieren die over de aarde krioelen zoals muizen, hagedissen en slangen.

Kadavers
Dood aangetroffen dieren mogen niet gegeten worden.
Zoogdieren en vogels moeten op rituele wijze geslacht worden.

Geen bloed
Het eten van bloed is verboden. Wanneer bijv. een ei zichtbaar een bloeddruppel bevat mag het niet gegeten worden.

Producten van onreine dieren
Producten van onreine dieren mogen niet gegeten worden met uitzondering van honing.

Geen melk- en vleesproducten tezamen
Melk- en vleesproducten mogen niet tezamen bereid of gegeten worden.
Dit valt af te leiden uit o.a. Exodus 23:19: “Kook een bokje niet in de melk van zijn moeder.”.

Redenen
De Thora geeft doorgaans geen redenen voor de verschillende spijswetten. Over het algemeen geldt dat de Joodse spijswetten een gunstige invloed op de gezondheid hebben maar het is onwaarschijnlijk dat de wetten uitsluitend om die reden geschreven zijn. Zo kan het eten van bloed of het samen eten van vlees en melk als morbide worden beschouwd. Met de spijswetten wordt ook het geloof van de mens op de proef gesteld en wordt een bepaalde mate van zelfbeperking afgedwongen. Tevens versterken de spijswetten de eigen Joodse identiteit en maakt deze zichtbaarder. Maar het belangrijkste is simpelweg dat God deze regels oplegt.

Wat is koosjer?